Arbeidstijdenwet

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Vergezelrecht en recht op een onderhoud

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

  1. Arbeidstijdenbesluit
    Artikelen 2.1:1, 2.1:2, 5.10:2
Terug naar begin van de pagina