Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1994/1995

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 22-11-1995 t/m 31-01-2005

Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1994/1995

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde wisselkoersen worden vastgesteld mede met inachtneming van de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1994/1995.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde prijsindexcijfers worden vastgesteld mede met inachtneming van de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1994/1995.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

  • 2 De in het vorige lid bedoelde breuk, waarmee het bruto bedrag van het gecedeerde Surinaams pensioen wordt vermenigvuldigd, mag niet kleiner zijn dan 1.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1994.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1994/1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

directeur Arbeidszaken Overheid

,

J. Sikkel

Koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1994/1995

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Koerscorrectie 1994/1995

september 1994:

1,113

oktober 1994:

1,113

november 1994:

1,113

december 1994:

1,113

januari 1995:

1,113

februari 1995:

1,113

maart 1995:

1,113

april 1995:

1,113

mei 1995:

1,113

juni 1995:

1,113

juli 1995:

1,113

augustus 1995:

1,113

Prijsindexcijfer 1994/1995

september 1994:

182,9

oktober 1994:

183,1

november 1994:

182,6

december 1994:

182,0

januari 1995:

182,3

februari 1995:

183,2

maart 1995:

184,2

april 1995:

184,5

mei 1995:

184,2

juni 1995:

183,9

juli 1995:

183,9

augustus 1995:

184,2
Naar boven