Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.1.6

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1

  1. Uitvoeringsregeling WEB 2007
    Artikelen 2.1.3, 2.2.3

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

  1. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
    Bijlage IV

Verwijzingen naar § 2

  1. Wet werk en zekerheid
    Artikel XXIf
Terug naar begin van de pagina