Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.2.1

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. OCW-intrekkingsregeling 2008

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 2. Besluit vbo-groen in een AOC 2016
  Artikel: 2
 3. Regeling aanwijzing getuigschrift voor onderwijsondersteunende werkzaamheden van instructeurs beroepsonderwijs
  Artikel: 2
 4. Regeling informatievoorziening WVO
  Bijlage: 4
 5. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 6. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 7. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 8. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 9. Regeling subsidie zij-instroom
  Artikel: 1
 10. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 11. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 12. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 1
 13. Uitvoeringsbesluit WEB
  Artikelen: 5.2.6, 5.2.8, 1
 14. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 1.1.3, 1.7.1, 12.2.7, 4.2.4, 4.2a.1, 4.4.1, 4.4.15, 4.4.17, 4.4.7, 7.2.7
 15. Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
  Artikel: 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 2

 1. Uitvoeringsregeling WEB 2007
  Artikelen 2.1.3, 2.2.3
 2. Regeling subsidie zij-instroom
  Artikel 1
 3. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage IV

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage IV
Terug naar begin van de pagina