Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.7

Informatie geldend op 01-08-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
    Artikel: 9.3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

    Terug naar begin van de pagina