Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.5.4

Informatie geldend op 01-08-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

 1. Uitvoeringsregeling WEB 2007
  Artikelen 2.1.2, 2.2.2

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-08-2019)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  OntstaansbronInwerkingtreding
  Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
  01-11-2015 Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 349 34176 13-10-2015 Stb. 2015, 351 Inwtr. 1
  01-04-2009 Wijziging 12-03-2009 Stb. 2009, 151 30599 12-03-2009 Stb. 2009, 151 Alg. 2
  13-06-2008 Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 204 31321 22-05-2008 Stb. 2008, 204
  01-08-2004 Wijziging 11-03-2004 Stb. 2004, 138 29205 06-07-2004 Stb. 2004, 353
  01-01-1996 Nieuwe-regeling 31-10-1995 Stb. 1995, 501 23778 31-10-1995 Stb. 1995, 501

  Opmerkingen

  1. De in de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (Stb. 2015/349) vervatte voorschriften zijn van toepassing op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen als bedoeld in artikel 392a die worden opgesteld over de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. De voorschriften van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (Stb. 2015/349) kunnen worden toegepast op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen als bedoeld in artikel 392a die worden opgesteld over boekjaren die zijn aangevangen voor 1 januari 2016.1)

  2. Artikel II van Stb. 2009/151 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)

  Terug naar begin van de pagina