Beschikking beveiligingsheffing 1996

Geldend van 01-01-1996 t/m heden

Beschikking beveiligingsheffing 1996

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 37j, eerste en vierde lid, van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

Het tarief van de beveiligingsheffing bedraagt voor 1996 in de periode van 1 januari tot en met 31 maart zes gulden vijftig per passagier en in de periode van 1 april tot en met 31 december acht gulden per passagier.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1996 en wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

’s-Gravenhage, 17 oktober 1995

De

Minister

van Justitie,
Namens de Minister,
De

Directeur-Generaal

,

H.A. van Brummen

Terug naar begin van de pagina