Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 05-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2015.
Geldend van 01-04-2015 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 60

Informatie geldend op 01-04-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Coƶrdinatiewet uitzonderingstoestanden
    Bijlagen: A, B
  2. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
    Artikel: 59

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 03-04-1996 Stb. 1996, 366
samen met
Stb. 1996, . 1997/142
23791 Alg. 1
Nieuwe-regeling 12-10-1995 Stb. 1995, 525 23250

Opmerkingen

  1. De wijziging is in werking getreden op 1 mei 1997 (Stb. 1997/172).1)
Naar boven