Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 02-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2015.
Geldend van 01-04-2015 t/m 18-04-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 57

Informatie geldend op 01-04-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
    Artikel: 10

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-03-2002 Vervallen 05-07-2000 Stb. 2000, 313 26992 29-01-2002 Stb. 2002, 81

Annuleren

Naar boven