Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2015.
Geldend van 01-04-2015 t/m 18-04-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 18

Informatie geldend op 01-04-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wijzigingswet Wet vervoer gevaarlijke stoffen, enz. (Wet basisnet)
    Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Uitvoeringsregeling Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht 2011
    Artikel 7

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2015 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 307 32862 20-02-2015 Stb. 2015, 92 Alg. 1
01-10-2010 Wijziging 11-03-2010 Stb. 2010, 146 31968 24-06-2010 Stb. 2010, 252
10-05-2006 Wijziging 07-04-2006 Stb. 2006, 217 30328 07-04-2006 Stb. 2006, 217
01-08-1996 Nieuwe-regeling 12-10-1995 Stb. 1995, 525 23250 05-06-1996 Stb. 1996, 297

Opmerkingen

  1. Artikel II, tweede en vierde lid, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Annuleren

Naar boven