Regeling vacatiegelden commissie van advies bezwaren functiewaardering politie

Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 19-01-2002 t/m heden

Regeling vacatiegelden commissie van advies bezwaren functiewaardering politie

De Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 1 en 2 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 Het vacatiegeld bedraagt per vergadering voor de voorzitter € 249,58 en voor de leden € 124,79, waarbij twee of meer vergaderingen op dezelfde dag gelden als één vergadering.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst. Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

’s-Gravenhage, 23 augustus 1995

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

De

Staatssecretaris

van Financiën,
Namens deze,
De

Directeur Financieringen

,

J. Lintjer

Naar boven