Wet klachtrecht cliënten zorgsector

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 28-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk IV

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2016 Intrekking-regeling 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525 Alg. 1
01-08-1995 Nieuwe-regeling 29-05-1995 Stb. 1995, 308 23040 29-05-1995 Stb. 1995, 308

Opmerkingen

  1. Artikel 35, tweede lid van Stb. 2015/407 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Annuleren

Naar boven