Wet klachtrecht cliënten zorgsector

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 03-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2016 Intrekking-regeling 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525 Alg. 1
01-03-2006 Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 617 28999 03-01-2006 Stb. 2006, 47
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-08-1995 Nieuwe-regeling 29-05-1995 Stb. 1995, 308 23040 29-05-1995 Stb. 1995, 308

Opmerkingen

  1. Artikel 35, tweede lid van Stb. 2015/407 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven