Wet klachtrecht cliënten zorgsector

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 30-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3a

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet klachtrecht cliënten zorgsector
    Artikelen: 2a, 3c
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
    Artikel: 7.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2016 Intrekking-regeling 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525 Alg. 1
17-06-2005 Nieuw 07-04-2005 Stb. 2005, 216 28489 02-06-2005 Stb. 2005, 297

Opmerkingen

  1. Artikel 35, tweede lid van Stb. 2015/407 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Annuleren

Naar boven