Archiefwet 1995

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit digitale vervanging aangiftes inkomensheffing Belastingdienst
 2. Besluit digitale vervanging archief
 3. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden
 4. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Kadaster (veldwerken, hulpkaarten en Lijsten 78a)
 5. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluit digitale vervanging informatieknooppunt IND 2017
 7. Besluit directeur- generaal DUO betreffende vervanging personeelsdocumenten/dossiers (P-documenten) DUO, 2015
 8. Besluit inzake de (routinematige) digitale vervanging van archiefbescheiden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 9. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden (I & M)
 10. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden informatiesysteem Marjolein
 11. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
 12. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden OCW 2017
 13. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers OCW 2016
 14. Besluit routinematige digitale vervanging financiële archiefbescheiden OCW 2017
 15. Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie
 16. Besluit routinematige vervanging archiefbescheiden DUO/OI 2018
 17. Besluit tot digitale vervanging van archiefbescheiden (2011)
 18. Besluit tot digitale vervanging van archiefbescheiden (2014)
 19. Besluit tot routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 20. Besluit vervanging analoge archiefbescheiden Nederlandse Zorgautoriteit 2017
 21. Besluit vervanging archiefbescheiden (aanvragen toekenning huursubsidie)
 22. Besluit Vervanging Archiefbescheiden (IND)
 23. Besluit vervanging archiefbescheiden (penitentiaire dossiers)
 24. Besluit Vervanging Archiefbescheiden Autoriteit Consument en Markt 2017
 25. Besluit vervanging archiefbescheiden CBR divisie Rijgeschiktheid
 26. Besluit Vervanging Archiefbescheiden CJIB 2017
 27. Besluit vervanging archiefbescheiden Directie Justitiële Inrichtingen
 28. Besluit vervanging archiefbescheiden door zorgdrager
 29. Besluit vervanging archiefbescheiden Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 30. Besluit vervanging archiefbescheiden Justid
 31. Besluit vervanging archiefbescheiden RDW 2015
 32. Besluit vervanging archiefbescheiden RDW 2017
 33. Besluit vervanging archiefbescheiden UWV
 34. Besluit vervanging door zorgdrager
 35. Besluit vervanging personeelsdossiers Autoriteit Persoonsgegevens
 36. Besluit vervanging personeelsdossiers Centraal Justitieel Incassobureau
 37. Besluit vervanging personeelsdossiers Dienst Justitiële Inrichtingen
 38. Besluit vervanging personeelsdossiers Immigratie- en Naturalisatiedienst
 39. Besluit vervanging personeelsdossiers Nederlands Forensisch Instituut
 40. Besluit vervanging personeelsdossiers openbaar ministerie
 41. Besluit vervanging personeelsdossiers Raad voor de Kinderbescherming
 42. Besluit vervanging personeelsdossiers Schadefonds geweldsmisdrijven
 43. Besluit vervanging records besturende en ondersteunende processen COA 2015
 44. Besluit vervanging records bewonersdossiers COA 2014
 45. Regeling vervanging archiefbescheiden
 46. Regeling vervanging archiefbescheiden toezicht op de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Arbeidstijdenwet
 47. Vervanging archiefbescheiden Centraal Archief Belastingdienst Apeldoorn
 48. Vervanging archiefbescheiden Centraal Archief Belastingdienst Apeldoorn 1999
 49. Vervanging archiefbescheiden Centrale Bewaarplaats
 50. Vervanging archiefbescheiden Tewerkgestelde Erkend Gewetensbezwaarden Militaire Dienst
 51. Vervangingsbesluit archiefbescheiden Rijksvastgoedbedrijf 2017
 52. Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017
 53. Vervangingsbesluit BZ 2015
 54. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden AZ
 55. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden BZ
 56. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 57. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 58. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 59. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 60. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 61. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 62. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 63. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden VenJ BD

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikel: 1
 2. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 3. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 1
 4. Archiefwet 1995
  Artikelen: 1, 2a
 5. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikel: 19
 6. Besluit beheersregels archiefbescheiden HBD
  Artikel: 1
 7. Besluit deelneming in Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum
  Bijlage: bijlage
 8. Besluit deelneming in Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel
  Bijlage: Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel
 9. Besluit deelneming in Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’
  Bijlage: bijlage
 10. Besluit deelneming in de gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
  Bijlage: bijlage
 11. Besluit deelneming in gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’
  Bijlage: bijlage
 12. Besluit houdende deelneming in Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws archief’
  Bijlage: Gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief
 13. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
  Artikel: 2
 14. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Artikel: 2
 15. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Artikel: 2
 16. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken)
  Artikel: 2
 17. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 18. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 19. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 20. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 21. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 22. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 2
 23. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
  Bijlage: Handboek routinematige digitale vervanging eDocs bij de Inspectie van het Onderwijs
 24. Besluit verlenen machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Artikel: 2
 25. Besluit vervanging archiefbescheiden Stichting Schadefonds Geweldsmisdrijven 4 december 2015
  Tekst: tekst
 26. Dubbelen burgerlijke stand en latere vermeldingen
  Tekst: tekst
 27. Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
  Artikel: 2b
 28. Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
  Artikel: 2b
 29. Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke
  Bijlage: Regeling Letterhoeke
 30. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief
  Artikel: 4
 31. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg
  Artikel: 2b
 32. Regeling Informatiebeheer OCW 2013
  Artikelen: 1, 20
 33. Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Gelders Archief'
  Artikel: 2
 34. Regeling basisregistratie personen
  Artikel: 22
 35. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 1
 36. Regeling documentair informatiemanagement VWS 2015
  Artikel: 1
 37. Regeling informatiebeheer Defensie 2015
  Artikel: 1
 38. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 39. Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina