Archiefwet 1995

Geraadpleegd op 29-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit digitale vervanging aangiftes inkomensheffing Belastingdienst
 2. Besluit digitale vervanging archief
 3. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden
 4. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden bestuursdepartement Justitie en Veiligheid 2019
 5. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Kadaster (veldwerken, hulpkaarten en Lijsten 78a)
 6. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluit digitale vervanging informatieknooppunt IND 2017
 8. Besluit digitale vervanging papieren archiefbescheiden SodM 2019
 9. Besluit inzake de (routinematige) digitale vervanging van archiefbescheiden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 10. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden (I & M)
 11. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden informatiesysteem Marjolein
 12. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
 13. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden OCW 2017
 14. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers OCW 2016
 15. Besluit routinematige digitale vervanging financiële archiefbescheiden OCW 2017
 16. Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie
 17. Besluit routinematige vervanging archiefbescheiden DUO/OI 2018
 18. Besluit tot digitale vervanging van archiefbescheiden (2011)
 19. Besluit tot digitale vervanging van archiefbescheiden (2014)
 20. Besluit tot routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 21. Besluit vervanging analoge archiefbescheiden Nederlandse Zorgautoriteit 2017
 22. Besluit vervanging archiefbescheiden (aanvragen toekenning huursubsidie)
 23. Besluit Vervanging Archiefbescheiden (IND)
 24. Besluit vervanging archiefbescheiden (penitentiaire dossiers)
 25. Besluit Vervanging Archiefbescheiden Autoriteit Consument en Markt 2017
 26. Besluit vervanging archiefbescheiden CBR divisie Rijgeschiktheid
 27. Besluit Vervanging Archiefbescheiden CJIB 2017
 28. Besluit vervanging archiefbescheiden Directie Justitiële Inrichtingen
 29. Besluit vervanging archiefbescheiden door zorgdrager
 30. Besluit vervanging archiefbescheiden Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 31. Besluit vervanging archiefbescheiden Justid
 32. Besluit Vervanging Archiefbescheiden Raad voor de Kinderbescherming 2018
 33. Besluit vervanging archiefbescheiden RDW 2015
 34. Besluit vervanging archiefbescheiden RDW 2017
 35. Besluit vervanging archiefbescheiden UWV
 36. Besluit vervanging door zorgdrager
 37. Besluit vervanging personeelsdossiers Autoriteit Persoonsgegevens
 38. Besluit vervanging personeelsdossiers Centraal Justitieel Incassobureau
 39. Besluit vervanging personeelsdossiers Dienst Justitiële Inrichtingen
 40. Besluit vervanging personeelsdossiers Immigratie- en Naturalisatiedienst
 41. Besluit vervanging personeelsdossiers Nederlands Forensisch Instituut
 42. Besluit vervanging personeelsdossiers openbaar ministerie
 43. Besluit vervanging personeelsdossiers Raad voor de Kinderbescherming
 44. Besluit vervanging personeelsdossiers Schadefonds geweldsmisdrijven
 45. Regeling vervanging archiefbescheiden
 46. Regeling vervanging archiefbescheiden toezicht op de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Arbeidstijdenwet
 47. Vervanging archiefbescheiden Centraal Archief Belastingdienst Apeldoorn
 48. Vervanging archiefbescheiden Centraal Archief Belastingdienst Apeldoorn 1999
 49. Vervanging archiefbescheiden Centrale Bewaarplaats
 50. Vervanging archiefbescheiden Tewerkgestelde Erkend Gewetensbezwaarden Militaire Dienst
 51. Vervangingsbesluit archiefbescheiden Rijksvastgoedbedrijf 2017
 52. Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017
 53. Vervangingsbesluit BZ 2015
 54. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden AZ
 55. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden BZ
 56. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 57. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 58. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 59. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 60. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 61. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 62. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 63. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden VenJ BD

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikel: 1
 2. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 3. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 1
 4. Archiefwet 1995
  Artikelen: 1, 2a
 5. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikel: 19
 6. Besluit beheersregels archiefbescheiden HBD
  Artikel: 1
 7. Besluit digitale vervanging papieren archiefbescheiden SodM 2019
  Artikel: 1
 8. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
  Artikel: 2
 9. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Artikel: 2
 10. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Artikel: 2
 11. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken)
  Artikel: 2
 12. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 13. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 14. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 15. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 16. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 17. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 2
 18. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
  Bijlage: Handboek routinematige digitale vervanging eDocs bij de Inspectie van het Onderwijs
 19. Besluit verlenen machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Artikel: 2
 20. Besluit vervanging archiefbescheiden Stichting Schadefonds Geweldsmisdrijven 4 december 2015
  Tekst: tekst
 21. Dubbelen burgerlijke stand en latere vermeldingen
  Tekst: tekst
 22. Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie centrum
  Artikel: 2b
 23. Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
  Artikel: 2b
 24. Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
  Artikel: 2b
 25. Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel
  Artikel: 2b
 26. Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke
  Bijlage: Regeling Letterhoeke
 27. Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
  Artikel: 2b
 28. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief
  Artikel: 4
 29. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg
  Artikel: 2b
 30. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’
  Artikel: 2b
 31. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’
  Artikel: 2b
 32. Regeling Informatiebeheer OCW 2013
  Artikelen: 1, 20
 33. Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Gelders Archief'
  Artikel: 2
 34. Regeling basisregistratie personen
  Artikel: 22
 35. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 1
 36. Regeling documentair informatiemanagement VWS 2015
  Artikel: 1
 37. Regeling informatiebeheer Defensie 2015
  Artikel: 1
 38. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 39. Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 30-11-2012 Stb. 2012, 633
Wijziging 19-04-2012 Stb. 2012, 243 33095 30-11-2012 Stb. 2012, 632
01-01-1996 Nieuwe-regeling 28-04-1995 Stb. 1995, 276 22866 15-12-1995 Stb. 1995, 671
Naar boven