Archiefwet 1995

Geldend van 01-07-2013 t/m 17-07-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 01-07-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Archiefregeling Departement van Financiën te Londen – later: Afwikkelingsbureau van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Londen
 2. Archiefregeling historische personeelsdossiers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Archiefregeling II voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Archiefregeling III voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Archiefregeling Londens Archief
 6. Archiefregeling van de Beheerder van Nederlandsche eigendommen later de afdeling beheer van Nederlandsche eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële Raad van de ambassade der Nederlanden te Londen
 7. Archiefregeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 7 november 2011 nr. BV/DCA/2011/18957 voor het archief op het beleidsterrein Arbeidsverhoudingen
 8. Archiefregeling van het Bureau Programma Ondersteuning inclusief de Projectgroep Parlementair Onderzoek College van Toezicht Sociale Verzekeringen voor de archieven op het beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid
 9. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Verzekeringen
 11. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Voorzieningen
 12. Archiefregeling voor de archieven van de Directie van de Grootboeken der Nationale Schuld, 3% Grootboek 1946, ressorterend onder het ministerie van Financiën
 13. Archiefregeling voor de archieven van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 14. Archiefregeling voor de archieven van de Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen van het Ministerie van Financiën
 15. Archiefregeling voor de archieven van de Liquidatie van de Verwaltung Sarphatistraat (1929) 1941–1958, ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 16. Archiefregeling voor de archieven van de voormalige afdeling/directie Bewindvoering, afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering van het Ministerie van Financiën
 17. Archiefregeling voor de archieven van het Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (HERGO) te ’s-Gravenhage van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers
 18. Archiefregeling voor de archieven van het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen 1959–1966, ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 19. Archiefregeling voor de archieven van het Centraal bureau voor het Consumentenkrediet, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet, de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers
 20. Archiefregeling voor de archieven van het Grootboek Wederopbouw en het Grootboek Rijn- en Binnenvloot ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 21. Archiefregeling I voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening
 22. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden
 23. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden 2001
 24. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden Bureau invordering
 25. Beperkende bepalingen t.a.v. de openbaarheid van archiefbescheiden
 26. Beperkende bepalingen t.a.v. openbaarheid archiefbescheiden
 27. Beperking openbaarheid archiefbescheiden Stichting Landelijke Bezettingsschade (SLB) 1942-1945 en de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL) 1946-1982
 28. Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
 29. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Bureau Secretaris-generaal 1946–1999
 30. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Statische Archieven Overzeese Rijksdelen 1925–1980
 31. Besluit beperkende bepalingen op openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden
 32. Besluit beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden archief afdeling Kabinet 1945–1991
 33. Besluit beperkende bepalingen openbaarheid werkarchief jhr. mr. H.F. van Kinschot (overbrengen naar het Nationaal Archief)
 34. Besluit beperking openbaarheid aanvulling verbaalarchief van de Administratie der Belastingen en het Directoraat-generaal der Belastingen (1934) 1936–1975
 35. Besluit beperking openbaarheid archief ambassade Sovjetunie
 36. Besluit beperking openbaarheid archief ambassade/consulaat-generaal Brazilië 1955–1974
 37. Besluit beperking openbaarheid archief Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen
 38. Besluit beperking openbaarheid archief Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998
 39. Besluit beperking openbaarheid archief Bureau Commissie Zuiveringsaangelegenheden en taakopvolger(s) van het Ministerie van Financiën, (1936) 1945–1975 (1989)
 40. Besluit beperking openbaarheid archief Chef Technische Zaken en Materieel van de Luchtmachtstaf, enz. Ministerie van Defensie 1946–1957
 41. Besluit beperking openbaarheid archief Collectie Van Kleffens
 42. Besluit beperking openbaarheid archief Commando Tactische Luchtstrijdkrachten Ministerie van Defensie 1952–1979 (1997)
 43. Besluit beperking openbaarheid archief Commissies Verzetster Oost-Azië 1942–1945, 1949–1957
 44. Besluit beperking openbaarheid archief Consignatiekas van het Ministerie van Financiën, (1806) 1817–1987
 45. Besluit beperking openbaarheid archief consulaat, consulaat-generaal Algiers alsmede vice-consulaat Oran
 46. Besluit beperking openbaarheid archief consulaat-generaal Kaapstad (Zuid-Afrika) 1938–1956
 47. Besluit beperking openbaarheid archief consulaat-generaal te Singapore 1945–1954
 48. Besluit beperking openbaarheid archief consulaat-generaal/ambassade Algerije, 1955–1974
 49. Besluit beperking openbaarheid archief consulaat/gezantschap Teheran 1903–1945
 50. Besluit beperking openbaarheid archief Decoratiecommissie uit de Raad van Minister van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1946–1995
 51. Besluit beperking openbaarheid archief deelname aan de Ministerraad en Onderraden evenals Ministeriële Commissies (Ministerie van Economische Zaken over de periode 1951–2007)
 52. Besluit beperking openbaarheid archief diensten Protestantse en Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht (1938) 1945–1982
 53. Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Costa Rica
 54. Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Ecuador
 55. Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Egypte
 56. Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Liberia
 57. Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Siam/Thailand
 58. Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Tanger
 59. Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Zuid-Afrika
 60. Besluit beperking openbaarheid archief Directie Interne Zaken en diens taakvoorgangers van het Ministerie van Economische Zaken over de periode 1951–1997 (2002)
 61. Besluit beperking openbaarheid archief directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen (1945) 1984–1995
 62. Besluit beperking openbaarheid archief Examencommissie voor de Buitenlandse Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1985
 63. Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap Argentinië
 64. Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap Japan
 65. Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap Oslo 1945–1954
 66. Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap Tsjechoslowakije (Praag) 1919–1954
 67. Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap/ambassade Afghanistan, 1955–1974
 68. Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap/ambassade Bolivia, 1955–1974
 69. Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap/ambassade Bulgarije, 1953–1974
 70. Besluit beperking openbaarheid archief Hoge Commissariaat in Indonesië te Jakarta van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1949–1961
 71. Besluit beperking openbaarheid archief Liquidatie van Verwalthung Sarphatistraat en Vermögensverwaltungs- en Rentenanstalt, periode (1929) 1941–1958
 72. Besluit beperking openbaarheid archief Marine en Leger Inlichtingendienst, Netherlands Forces Intelligence Service en Centrale Militaire Inlichtingendienst in Nederlands-Indië, 1942– 1949 (1960)
 73. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945–1954 (belang Staat)
 74. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945–1954 (eerbiediging persoonlijke levenssfeer)
 75. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964 (018/2009)
 76. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964 (019/2009)
 77. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965–1974
 78. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965−1974
 79. Besluit beperking openbaarheid archief mr. M.P.L. Steenberghe als leider missie Koninkrijk der Nederlanden in de Verenigde Staten 1942–1945
 80. Besluit beperking openbaarheid archief Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder-Ontwikkelde Landen/Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1962) 1964–1987
 81. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Consulaat-Generaal, later de Ambassade in Singapore van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1965–1974
 82. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in de Filipijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1974
 83. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Finland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 84. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Iran van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1980
 85. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Israël van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 86. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Libanon, 1955–1974
 87. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Liberia, 1955–1974
 88. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Luxemburg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 89. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Nieuw-Zeeland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 90. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Noorwegen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 91. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Oostenrijk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 92. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Polen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 93. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Thailand van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 94. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Tsjecho-Slowakije van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 95. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Zweden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 96. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands gezantschap/ambassade in Denemarken, 1955–1974
 97. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands gezantschap/ambassade in Guatemala, 1955–1974
 98. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands gezantschap/ambassade in Hongarije, 1946–1974
 99. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands gezantschap/ambassade in Sri Lanka, 1955–1974
 100. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands permanente vertegenwoordiging bij de Europese Gemeenschappen (EG) te Brussel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1957–1984
 101. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands permanente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties te New York van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 102. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse ambassade in Argentinië, 1955–1974
 103. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse ambassade in China, 1955–1974
 104. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in de Duitse Democratische Republiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1973–1974
 105. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in de Sovjet-Unie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1974
 106. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse ambassade in Egypte, 1955–1974
 107. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in Ethiopië van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1965–1974
 108. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in Griekenland, 1955–1974
 109. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in Indonesië van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1962–1974
 110. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in Kameroen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1965–1974
 111. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in Nigeria van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1959–1974
 112. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging (Militaire missie en Gezantschap) Siam/Thailand, (1930) 1945–1954
 113. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te China
 114. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te Frankrijk
 115. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te Turkije en Irak
 116. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de Economische Commissie van Azië en het Verre Oosten (ECAFE), later Economische en Sociale Commissie voor Azië en het Stille Oceaangebied (ESCAP) te Bangkok van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1956–1974
 117. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de VN te Genéve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1964
 118. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse vertegenwoordiger bij de United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) in Westelijk Nieuw-Guinea van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1962–1963
 119. Besluit beperking openbaarheid archief Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging
 120. Besluit beperking openbaarheid archief Personeel Organisatie en Innovatie en diens taakvoorgangers van het Ministerie van Economische Zaken over de periode (1934) 1976–1997 (2004)
 121. Besluit beperking openbaarheid archief Rutten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1972–1979
 122. Besluit beperking openbaarheid archief Sectie VI Nederlandse Missie Geallieerde Bestuursraad Berlijn
 123. Besluit beperking openbaarheid archief van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 124. Besluit beperking openbaarheid archief van de Nederlandse Ambassade in het Verenigd Koninkrijk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 125. Besluit beperking openbaarheid archief van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de Raad van Europa te Straatsburg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 126. Besluit beperking openbaarheid archief van het consulaat-generaal te Milaan (Italië) 1946–1954
 127. Besluit beperking openbaarheid archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Peru van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1974
 128. Besluit beperking openbaarheid archief Verenigd Koninkrijk/ Britse gebieden in Afrika
 129. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ((militaire) onderscheidingen van het Ministerie van Defensie, (1922) 1940−1986 (1998))
 130. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (archief Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948–1984)
 131. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Agentschap Ministerie van Financiën, 1943–1999
 132. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Luchtmachtstaf Ministerie van Defensie (1945) 1951–1986 (1996)
 133. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archieven Generale Staf/Staf Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven (1903) 1945–1972 (1979)
 134. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden BELGA 1956–1977 (1986)
 135. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 136. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Beleidsterrein Dienstplicht (1947) 1954–1981 (1989))
 137. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Beleidsterrein Militair Personeel (1949) 1954–1981 (1984))
 138. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Legerraad 1945–1994)
 139. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Nederlandse militaire deelname aan de vredesoperaties UNIFIL, MFO en UNTAG van het Ministerie van Defensie, (1968) 1979–1990)
 140. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Bureau Erediensten 1940-1988
 141. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Bureaus Financieel Attaché New York en Washington van Ministerie van Financiën 1940–1974
 142. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Centrale Vermogensopsporingsdienst 1945–1967
 143. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938–1939) 1941–1957 [1960]
 144. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden collectie Ordedienst/Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en andere organisaties, (1934) 1940–1947 (2003)
 145. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Directie Bewindvoering (1940) 1953–1965 (1982) Ministerie van Financiën
 146. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden directie Directe Belastingen Directoraat-Generaal der Belastingen, 1958–1989
 147. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden directoraat-generaal Rijksbegroting (1940) 1945–1979
 148. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Kabinet Ministerie van Financiën 1940–1960
 149. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (1942–1946), enz.
 150. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden, 1978-1985
 151. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten en de afwikkeling daarvan, 1940–1947
 152. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea van het Ministerie van Defensie, 1950–1962
 153. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden van de Inspecteur van de Waarborg, 1804–1984
 154. Besluit beperking openbaarheid archieven Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie en Bedrijfsvereniging voor de Horeca, Pension- en Aanverwante Bedrijven
 155. Besluit beperking openbaarheid archieven bedrijfsverenigingen 2005
 156. Besluit beperking openbaarheid archieven gezantschappen Zweden en Finland en consulaat-generaal Stockholm
 157. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat (1953–1962) en de Ambassade (1962–1974) in Ivoorkust van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 158. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat, later Consulaat-Generaal in India te Bombay (1931–1974) en de Ambassade in India te New Delhi (1951–1974) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 159. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat, later de Ambassade in Tanganyika, later Tanzania te Dar es Salaam, (1955–1974) en het Consulaat in Zanzibar, later Tanzania te Zanzibar (1952–1968) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 160. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat, later het Consulaat-Generaal en het Gezantschap, later de Ambassade in Syrië te Damascus (1955–1974) en het Consulaat in Syrië te Aleppo (1904–1976) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 161. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat-Generaal, later de Ambassade in Congo-Kinshasa (1950–1974) en de Vice-Consulaten in Congo-Kinshasa te Lubumbashi en Matadi (1955–1974) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 162. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Gezantschap, later de Ambassade en Consulaten in Marokko van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1940–1979
 163. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Colombia te Bogotá en het Consulaat in Colombia te Barranquilla van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1948–1974
 164. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Mexico te Mexico-stad, 1954–1974, en de Caribische Commissie Mexico te Mexico-stad, 1944–1960, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 165. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Zwitserland te Bern en het Consulaat, later het Consulaat-Generaal in Zwitserland te Genève van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 166. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade (1955–1964) en het Consulaat-Generaal (1955–1974) in België van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 167. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade (1955–1974) en de Consulaten (1866–1974) in Spanje van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 168. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse ambassade en consulaten in Australië enz., 1955–1974
 169. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade in Frankrijk te Parijs, Consulaat in Frankrijk te Nice, Consulaat in Frankrijk te La Rochelle en Consulaat in Frankrijk te Straatsburg Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 170. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade, 1955–1974 en Consulaat-Generaal in Japan, 1941–1974
 171. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade, Consulaten, Caribische Commissie en Handelscommissariaten in de Verenigde Staten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (1889) 1945−1984 (1989)
 172. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade, later het Consulaat in Pakistan te Karachi (1955–1974) en de Ambassade in Pakistan te Islamabad (1965–1974) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 173. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Missie in Italië 1944–1945 en gezantschap/de ambassade te Italië (Rome) 1945–1954
 174. Besluit beperking openbaarheid archieven Stichting Nationale Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO) en taakvoorganger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1969) 1970–1990
 175. Besluit beperking openbaarheid archieven Stichting Nederlandse Vrijwilligers in Bangladesh, Bolivia, Brazilië, Ivoorkust, Nigeria en Peru van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1968–1981
 176. Besluit beperking openbaarheid archieven van de Britse gebiedsdelen in Afrika, enz. van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 177. Besluit beperking openbaarheid archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in de Bondsrepubliek Duitsland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1938) 1955–1974 (1979)
 178. Besluit beperking openbaarheid archieven van het Gezantschap, later de Ambassade in Italië te Rome (1955–1974), het Consulaat, later het Consulaat-Generaal in Italië te Genua (1945–1958), het Consulaat-Generaal in Italië te Milaan (1955–1974) en het Consulaat in Italië te Napels (1943–1970) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 179. Besluit beperking openbaarheid archieven van ‘De Samenwerking’ Bedrijfsvereniging voor de Slagers- en Vleeswaren, de Groothandel in Vlees en Pluimveeslachterijen en Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen
 180. Besluit beperking openbaarheid emigratiekaarten Nederlandse consulaire vertegenwoordigingen in Australië (1946–1991)
 181. Besluit beperking openbaarheid geheime archief Nederlands gezantschap/ambassade in Chili, 1955–1984
 182. Besluit beperking openbaarheid naar het Nationaal Archief over te brengen archief Agentschap Ministerie van Financiën (na-oorlogs rechtsherstel, 1943–1999)
 183. Besluit beperking openbaarheid persoonsdossiers belangrijke personen Ministerie van Financiën, 1856–1985
 184. Besluit beperking openbaarheid van bescheiden uit het archief Beleidsbureau Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 1970–1988
 185. Besluit beperking openbaarheid van eerder aan Nationaal Archief overgebrachte en aldaar aanwezige archief van Stichting Nederlands Kunstbezit (1930) 1945-1951 en 1983 haar taakvoorgangers en taakopvolgers
 186. Besluit beperking openbaarheid van het archief van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) te Wenen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 187. Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden Algemene Index Financiën 1936–1975
 188. Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten (CRBE) (1946) 1949–1956 (1987)
 189. Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Commissie voor de Duplicaten Effecten 1954–1976
 190. Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen gerubriceerd archief, over de periode (1903)1939–1975 (1983)
 191. Besluit beperking van de openbaarheid van archieven bedrijfsverenigingen
 192. Besluit houdende beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap in Spanje (Madrid), (1888) 1939–1954
 193. Besluit openbaarheid archief van Tweede Haagse Archief 1945
 194. Besluit opheffing openbaarheid archiefbescheiden toegang nummer 2.03.01
 195. Openbaarheid archiefbescheiden Bureau Nationale Veiligheid
 196. Openbaarheid archiefbescheiden Militair Gezag
 197. Openbaarheid archiefbescheiden ‹Archiefwet 1962›
 198. Overbrenging archief Kabinet Minister-President (1945-1979) naar Nationaal Archief
 199. Raadpleging archief NBS
 200. Raadpleging notariële archiefbescheiden
 201. Regeling beperkende bepalingen openbaarheid archief Afdeling Financiële en Administratieve Zaken (FAZ), Financieel-economische Zaken (FEZ) en Facilitaire Zaken (1933) 1946-2005
 202. Regeling beperkende bepalingen openbaarheid van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden Pensioenraad 1913–1944
 203. Regeling beperkende bepalingen van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden (archief Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden 1952–1997)
 204. Regeling beperking openbaarheid archief Ministerie van Maatschappelijk Werk 1945–1969
 205. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden
 206. Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden ( Bulgarije (Sofia)(1940–1941) 1947–1954)
 207. Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Accountantsdienst Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en taakvoorgangers over de periode (1975) 1989–1999)
 208. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden (archief Regeringscommissaris voor het Radiowezen, vanaf 1969 voor de Omroep (1926–) 1947–1987 (–1989))
 209. Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Bulgarije 1907-1941, enz.)
 210. Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke en consulaire posten (1856) 1945–1954 (1963))
 211. Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Londen (1824) 1890–1949, enz.)
 212. Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Medan (1950–1957), enz.)
 213. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden (Ministerie van Maatschappelijk Werk 1952–1965)
 214. Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Osaka-Hiogo/Kobe, enz. 1868-1941 (1953))
 215. Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Quito 1955-1964)
 216. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden (Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam periode 1930–1980)
 217. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden (Regionaal Medisch Tuchtcollege Groningen periode (1930) 1931–1985 (1986)
 218. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden (Regionaal Medisch Tuchtcollege Zwolle, periode (1930) 1931–1973)
 219. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Binnenlands Bestuur
 220. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Directoraat-Generaal Volksgezondheid, periode (1913) 1946–1982 (1989)
 221. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden archief ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, over de periode (1910–) 1965–1982 (–1990)
 222. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten 1957–1984
 223. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden directie Financieringen 1927–1994
 224. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen en taakvoorgangers, 1946–1999
 225. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Directoraat-Generaal Verkeer (1914) 1945–1979 (1994)
 226. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Kabinetsarchief Binnenlands Bestuur 1933–1955
 227. Verlenging beperking openbaarheid archiefbescheiden Raad van Beroep voor de Perszuivering
 228. Wijziging beperking openbaarheid rechterlijke archiefbescheiden

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikel: 14
 2. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 17
 3. Archiefbesluit 1995
  Artikel: 10
 4. Archiefregeling Departement van Financiën te Londen – later: Afwikkelingsbureau van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Londen
  Artikel: 1
 5. Archiefregeling II voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Artikel: 1
 6. Archiefregeling III voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Artikel: 1
 7. Archiefregeling historische personeelsdossiers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Artikel: 1
 8. Archiefregeling van de Beheerder van Nederlandsche eigendommen later de afdeling beheer van Nederlandsche eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële Raad van de ambassade der Nederlanden te Londen
  Artikel: 1
 9. Archiefregeling van het Bureau Programma Ondersteuning inclusief de Projectgroep Parlementair Onderzoek College van Toezicht Sociale Verzekeringen voor de archieven op het beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid
  Artikel: 1
 10. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Artikel: 1
 11. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Verzekeringen
  Artikel: 1
 12. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Voorzieningen
  Artikel: 1
 13. Archiefregeling voor de archieven van de Directie van de Grootboeken der Nationale Schuld, 3% Grootboek 1946, ressorterend onder het ministerie van Financiën
  Artikel: 1
 14. Archiefregeling voor de archieven van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam ressorterend onder het Ministerie van Financiën
  Artikel: 1
 15. Archiefregeling voor de archieven van de Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen van het Ministerie van Financiën
  Artikel: 1
 16. Archiefregeling voor de archieven van de Liquidatie van de Verwaltung Sarphatistraat (1929) 1941–1958, ressorterend onder het Ministerie van Financiën
  Artikel: 1
 17. Archiefregeling voor de archieven van de voormalige afdeling/directie Bewindvoering, afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering van het Ministerie van Financiën
  Artikel: 1
 18. Archiefregeling voor de archieven van het Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (HERGO) te ’s-Gravenhage van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers
  Artikel: 1
 19. Archiefregeling voor de archieven van het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen 1959–1966, ressorterend onder het Ministerie van Financiën
  Artikel: 1
 20. Archiefregeling voor de archieven van het Centraal bureau voor het Consumentenkrediet, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet, de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers
  Artikel: 1
 21. Archiefregeling voor de archieven van het Grootboek Wederopbouw en het Grootboek Rijn- en Binnenvloot ressorterend onder het Ministerie van Financiën
  Artikel: 1
 22. Archiefregeling I voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening
  Artikel: 1
 23. Archiefwet 1995
  Artikelen: 14, 15a
 24. Besluit Regeling Brabants Historisch Centrum
  Bijlage: Regeling Brabants Historisch Centrum
 25. Besluit Regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg
  Bijlage: Regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg
 26. Besluit beperking openbaarheid Archief Bureau Secretaris-Generaal Ministerie van Economische Zaken over de periode (1914) 1976–1998 (2000)
  Artikelen: 1, 2
 27. Besluit beperking openbaarheid archief Algemene Inspectie van het Korps Rijkspolitie Ministerie van Justitie 1945–1992
  Tekst: tekst
 28. Besluit beperking openbaarheid archief Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998
  Artikel: 1
 29. Besluit beperking openbaarheid archief Bureau Secretaris-generaal, inclusief taakvoorgangers en taakopvolgers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode (1922–) 1945–1998
  Artikelen: Enig, 1
 30. Besluit beperking openbaarheid archief Commissie van Toezicht over de Rijksinrichting (Tuchtschool en Rijksinternaat) voor jongens en meisjes De Hunnerberg te Nijmegen, periode 1918−1981 (Gelders Archief)
  Enig-artikel: enig-artikel
 31. Besluit beperking openbaarheid archief Commissie van Toezicht over de Rijksinrichting (Tuchtschool en Rijksinternaat) voor jongens en meisjes De Hunnerberg te Nijmegen, periode 1918−1981 (Utrechts archief)
  Enig-artikel: enig-artikel
 32. Besluit beperking openbaarheid archief Directoraat-Generaal Handel Ambachten en Diensten 1939–1975 (Ministerie van Economische Zaken)
  Enig-artikel: enig-artikel
 33. Besluit beperking openbaarheid archief Directoraat-Generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen (1949) 1976–1983 (1986) (ex artikel 10 archiefbesluit 1995)
  Enig-artikel: enig-artikel
 34. Besluit beperking openbaarheid archief Excessen Indonesië, Ministerie van Justitie (1945–1969)
  Tekst: tekst
 35. Besluit beperking openbaarheid archief Huis van Bewaring en Strafgevangenis Wolvenplein te Utrecht (aanvulling), 1940−1978 (2000)
  Enig-artikel: enig-artikel
 36. Besluit beperking openbaarheid archief Kameraadschapsbond van de Nederlandse Politie en het Georganiseerd Overleg voor Politieambtenarenzaken Ministerie van Justitie 1943–1994
  Tekst: tekst
 37. Besluit beperking openbaarheid archief Kerkgenootschappen van de Hoofdafdeling Privaatrecht, Bureau Verenigingen en Stichtingen van het Ministerie van Justitie (1873) 1941–1988 (2000)
  Tekst: tekst
 38. Besluit beperking openbaarheid archief Koninklijk Huis (Ministerie van Justitie 1816–1980)
  Tekst: tekst
 39. Besluit beperking openbaarheid archief Lettergroep Verzoeken om Recht (Bijzondere Onderwerpen) Ministerie van Justitie 1949–1991
  Tekst: tekst
 40. Besluit beperking openbaarheid archief Lettergroep Verzoeken om Recht (VR) Ministerie van Justitie 1945–1990
  Tekst: tekst
 41. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945–1954 (belang Staat)
  Artikel: 1
 42. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964 (018/2009)
  Artikel: 1
 43. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965−1974
  Artikel: 1
 44. Besluit beperking openbaarheid archief Molukse acties (Ministerie van Justitie 1970−2000)
  Tekst: tekst
 45. Besluit beperking openbaarheid archief Notaris-standplaatsen Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie 1842–2007
  Tekst: tekst
 46. Besluit beperking openbaarheid archief Personeelsdossiers van het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging (DGBR) ressorterend onder het Ministerie van Justitie (1945–1986), toegang nr. 2.09.70
  Tekst: tekst
 47. Besluit beperking openbaarheid archief Personele aangelegenheden Ministerie van Justitie 1922–2000
  Tekst: tekst
 48. Besluit beperking openbaarheid archief Rijksverzekeringsbank periode 1901–1956
  Artikel: Enig
 49. Besluit beperking openbaarheid archief Strafgevangenis Groningen en de dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen (1943) 1951−1993
  Enig-artikel: enig-artikel
 50. Besluit beperking openbaarheid archief Vereniging van Raden van Arbeid over de periode 1919–1988
  Artikel: 2
 51. Besluit beperking openbaarheid archief afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken Ministerie van Justitie 1921–1995
  Tekst: tekst
 52. Besluit beperking openbaarheid archief beleid inzake gratie op doodstraffen van het Ministerie van Justitie, 1945–1977, toegang nr. 2.09.71
  Tekst: tekst
 53. Besluit beperking openbaarheid archief betreffende Oorlogsmisdadigers (Ministerie van Justitie 1950−1980)
  Tekst: tekst
 54. Besluit beperking openbaarheid archief betreffende Oud-Spanjestrijders 1937–1941
  Tekst: tekst
 55. Besluit beperking openbaarheid archief bureaus Kabinet en Juridische Zaken afdeling Politie ressorterend onder het Ministerie van Justitie (1932–) 1945–1952 (–1968)
  Tekst: tekst
 56. Besluit beperking openbaarheid archief van het FVP over de periode 1972–1998 ex artikel 10 Archiefbesluit 1995
  Tekst: tekst
 57. Besluit beperking openbaarheid archief voorwaardelijke invrijheidstellingen van het Ministerie van Justitie, periode 1950−1978
  Enig-artikel: enig-artikel
 58. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Agentschap Ministerie van Financiën, 1943–1999
  Artikel: 1
 59. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Bureaus Financieel Attaché New York en Washington van Ministerie van Financiën 1940–1974
  Artikel: 1
 60. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ministerie van Justitie betreffende Slobodan Mitric, 1974–1986
  Tekst: tekst
 61. Besluit beperking openbaarheid archieven Huis van Bewaring, de Bijzondere Strafgevangenis voor Jonge Mannen te Zutphen en de Graafse Kamp te Warnsveld (1888) 1937−1993
  Enig-artikel: enig-artikel
 62. Besluit beperking openbaarheid archieven bedrijfsverenigingen 2005
  Artikel: 3
 63. Besluit beperking openbaarheid semi-ambtelijk archief minister van Justitie, I. Samkalden (1940) 1956–1966
  Tekst: tekst
 64. Besluit beperking openbaarheid van eerder aan Nationaal Archief overgebrachte en aldaar aanwezige archief van Stichting Nederlands Kunstbezit (1930) 1945-1951 en 1983 haar taakvoorgangers en taakopvolgers
  Tekst: tekst
 65. Besluit deelname Rijk aan Regeling RHC Drents Archief
  Bijlage: bijlage
 66. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid en zijn directe voorgangers beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1999
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van handelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en zijn directe voorgangers
 67. Circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester
  Bijlage: Voorbeeldverordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissies, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt
 68. Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke
  Bijlage: Regeling Letterhoeke
 69. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel: 4
 70. Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land
  Artikel: 2
 71. Regeling Historisch Centrum Overijssel
  Bijlage: bijlage
 72. Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Gelders Archief'
  Artikel: 2
 73. Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Groninger Archieven'
  Bijlage: Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Groninger Archieven'
 74. Regeling deelname Rijk aan de Regeling Het Zeeuws Archief
  Bijlage: Regeling Het Zeeuws Archief
 75. Wet politiegegevens
  Artikelen: 14, 36c

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina