Besluit ontbinding Eerste Kamer der Staten-Generaal

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-06-1995 t/m heden

Besluit van 6 april 1995, betreffende ontbinding van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, daartoe gemachtigd door de Raad van Ministers, van 3 april 1995, nr. CW95/U288, Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op de artikelen 64 en 137, derde lid, van de Grondwet en artikel Q 5 van de Kieswet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer vindt plaats op dinsdag 25 april 1995.

Artikel 3

De eerste samenkomst van de nieuw gekozen Eerste Kamer vindt plaats op dinsdag 13 juni 1995.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de beide kamers der Staten-Generaal, aan de Raad van State, aan de ministeries, aan de Kiesraad en aan de Algemene Rekenkamer, en dat met de nota van toelichting in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 april 1995

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de elfde april 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven