Wijzigingsbesluit Besluit verlaagde wekeneis Werkloosheidswet

[Regeling vervallen per 09-03-2007.]
Geraadpleegd op 26-03-2023.
Geldend van 01-03-1995 t/m 08-03-2007

Besluit van 13 maart 1995, tot wijziging van het Besluit verlaagde wekeneis Werkloosheidswet

Wij Beatrix, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 februari 1995, Directie Sociale Verzekeringen, Afdeling Werknemersverzekeringen, nr. SV/WV/95/0358;

Gelet op artikel 17, onderdeel a, en 17a, derde lid, van de Werkloosheidswet;

De Raad van State gehoord (advies van 23 februari 1995, no. W12.95.0060);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 maart 1995, Directie Sociale Verzekeringen, Afdeling Werknemersverzekeringen, nr. SV/WV/95/1119-I

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

De artikelen 1 en 2 van het Besluit verlaagde wekeneis Werkloosheidswet zoals deze luidden op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijven van toepassing ten aanzien van de persoon wiens eerste dag van werkloosheid ligt voor 1 maart 1995.

Artikel III

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 maart 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 maart 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. van Linschoten

Uitgegeven de eenentwintigste maart 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven