Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen

Geraadpleegd op 30-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 19-02-2016.
Geldend van 19-02-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8a

Informatie geldend op 19-02-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-02-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-09-1996 Vervallen 18-09-1996 Stb. 1996, 467 18-09-1996 Stb. 1996, 467 Inwtr. 1
22-09-1995 Wijziging 04-09-1995 Stb. 1995, 436 04-09-1995 Stb. 1995, 436
10-02-1995 Nieuwe-regeling 25-01-1995 Stb. 1995, 46 25-01-1995 Stb. 1995, 46

Opmerkingen

  1. Eet- en drinkwaren die voldoen aan dit besluit, zoals dit luidde tot de inwerkingtreding van deze wijziging, mogen nog verhandeld worden tot 25 maart 1997. Eet- en drinkwaren die voor deze datum in de handel zijn gebracht of zijn geƫtiketteerd en die niet voldoen aan dit besluit mogen in de handel worden gebracht totdat de voorraden zijn uitgeput.1)
Naar boven