Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2010.
Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2010)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-02-2003 Wijziging 08-02-2003 Stb. 2003, 58 08-02-2003 Stb. 2003, 58
01-01-1995 Nieuwe-regeling 23-12-1994 Stb. 1994, 954 23-12-1994 Stb. 1994, 954
Naar boven