Wet belastingen op milieugrondslag

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 32

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
    Artikel: 7c
  2. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
    Artikel: 3
  3. Wet op de omzetbelasting 1968
    Artikel: 2a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina