Wet belastingen op milieugrondslag

Geldend van 01-04-2010 t/m 30-09-2010

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingWbm
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0007168
RechtsgebiedBelastingrecht | Milieubelasting
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bodemkwaliteit
 2. Besluit vrijstelling afvalstoffenbelasting baggerspecie Proefproject Meers
 3. Besluit vrijstelling afvalstoffenbelasting baggerspecie project Zandmaas/Maasroute
 4. Besluit vrijstelling energiebelasting op elektriciteit bij convenanten
 5. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2007
 6. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2008
 7. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2009
 8. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2010
 9. Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
 10. Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag
 11. Wijziging van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag
 12. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Belastingen op milieugrondslag
 2. Verruiming overgangsregeling energiepremieregeling

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 27b
 2. Belastingen op milieugrondslag
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
  Bijlagen: 1, 2
 4. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL Bodem+
  Bijlage: bijlage
 5. Besluit vrijstelling energiebelasting op elektriciteit bij convenanten
  Artikel: 1
 6. Fiscale vereenvoudigingswet 2010
  Artikel: XIV
 7. Invoeringswet Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: XIII
 8. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: XVI
 9. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 10. Richtsnoeren ACM informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten
  Artikel: 1
 11. Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 30
 12. Uitvoeringsregeling Overgangswet elektriciteitsproductiesector
  Artikel: 7
 13. Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag
  Artikelen: 1, 34
 14. Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: V
 15. Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag (afschaffing van de vliegbelasting)
 16. Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag en Wet op de accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen)
 17. Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag, enz. (vereenvoudiging regelgeving)
  Artikelen: V, VI
Terug naar begin van de pagina