Wet belastingen op milieugrondslag

Geldend van 01-04-2010 t/m 30-09-2010

Wetstechnische informatie voor Artikel 87d

Informatie geldend op 01-04-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

  1. Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
    Artikelen 28c, 28h

Verwijzingen naar Afdeling 5a

  1. Wet belastingen op milieugrondslag
    Artikel 88a
  2. Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
    Artikelen 28c, 28d, 28h, 28j
Terug naar begin van de pagina