Wet belastingen op milieugrondslag

Geldend van 01-04-2010 t/m 30-09-2010

Wetstechnische informatie voor Artikel 48

Informatie geldend op 01-04-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet belastingen op milieugrondslag
    Artikelen: 34, 59
  2. Wet op de omzetbelasting 1968
    Artikel: 2a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VI

    Terug naar begin van de pagina