Wet belastingen op milieugrondslag

Geldend van 01-04-2010 t/m 30-09-2010

Wetstechnische informatie voor Artikel 29

Informatie geldend op 01-04-2010

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL Bodem+
    Bijlage: bijlage

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina