Wet belastingen op milieugrondslag

Geldend van 01-04-2010 t/m 30-09-2010

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-04-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 30f
 2. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 22, 36, 36b
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 20

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

  Terug naar begin van de pagina