Wet arbeid vreemdelingen

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-01-2018 t/m 30-06-2021

Annuleren

Artikel 19a

  • 1 Een daartoe door Onze Minister aangewezen, onder hem ressorterende ambtenaar legt namens hem de bestuurlijke boete op aan degene op wie de verplichtingen rusten welke voortvloeien uit deze wet, voor zover het niet naleven daarvan is aangeduid als een overtreding.

  • 2 De terzake van deze wet gestelde overtredingen, gelden ten opzichte van elk persoon, met of ten aanzien van wie een overtreding is begaan.

Annuleren
Naar boven