Wet arbeid vreemdelingen

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Artikel 18

Als overtreding wordt aangemerkt het niet naleven van de artikelen 2, eerste lid, 15, 15a en het bepaalde bij of krachtens artikel 2a.

Terug naar begin van de pagina