Wet arbeid vreemdelingen

Geraadpleegd op 06-06-2023.
Geldend van 01-01-2018 t/m 30-06-2021

Annuleren

Artikel 18

Als overtreding wordt aangemerkt het niet naleven van de artikelen 2, eerste lid, 15, 15a en het bepaalde bij of krachtens artikel 2a.

Annuleren
Naar boven