Wet arbeid vreemdelingen

Geraadpleegd op 06-06-2023.
Geldend van 01-01-2018 t/m 30-06-2021

Annuleren

Artikel 17

De toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner indien sprake is van een redelijk vermoeden van een overtreding als bedoeld in artikel 18.

Annuleren
Naar boven