Wet arbeid vreemdelingen

Geldend van 01-01-2018 t/m 30-06-2021

Artikel 17

De toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner indien sprake is van een redelijk vermoeden van een overtreding als bedoeld in artikel 18.

Terug naar begin van de pagina