Wet arbeid vreemdelingen

Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2018.
Geldend van 01-01-2018 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531
01-01-2018 Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
01-01-2014 Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 499 33475 13-12-2013 Stb. 2013, 556
01-01-2005 Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
01-11-2000 Nieuw 28-09-2000 Stb. 2000, 463 27022 20-10-2000 Stb. 2000, 465
01-01-1998 Vervallen 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-09-1995 Nieuwe-regeling 21-12-1994 Stb. 1994, 959 23574 23-08-1995 Stb. 1995, 405
Naar boven