Wet waardering onroerende zaken

Geraadpleegd op 24-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken
    Artikelen: 2, 3, 4, 5
  2. Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken
    Artikel: 2
  3. Wet waardering onroerende zaken
    Artikelen: 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 40

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2009 Wijziging 27-06-2008 Stb. 2008, 269 31085 18-12-2008 Stb. 2008, 568
01-01-1998 Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 580 25464 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-01-1995 Nieuwe-regeling 15-12-1994 Stb. 1994, 874 22885 15-12-1994 Stb. 1994, 874

Annuleren

Naar boven