Wet waardering onroerende zaken

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 40a

Informatie geldend op 01-10-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Kadasterwet
    Artikel: 3
  2. Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
    Artikelen: 1, 11

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina