Regeling schorsing geldigheid tenaamstelling

Geraadpleegd op 02-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 06-06-2020.
Geldend van 06-06-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 06-06-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-06-2020)

Opmerking

Door Stcrt. 2013/32739 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2014.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
06-06-2020 t/m 01-01-2019 Wijziging 25-05-2020 Stcrt. 2020, 28581 IENW/BSK-2020/90671 25-05-2020 Stcrt. 2020, 28581
01-01-2014 Wijziging 21-11-2013 Stcrt. 2013, 32739 IENM/BSK-2013/259586 21-11-2013 Stcrt. 2013, 32739
06-04-2009 Wijziging 24-02-2009 Stcrt. 2009, 61 CEND/HDJZ/2009-131sectorAWW 24-02-2009 Stcrt. 2009, 61
31-03-1996 Wijziging 22-03-1996 Stcrt. 1996, 64 RV215130 22-03-1996 Stcrt. 1996, 64
01-01-1995 Nieuwe-regeling 28-11-1994 Stcrt. 1994, 237 RV187147 28-11-1994 Stcrt. 1994, 237
Naar boven