Regeling schorsing geldigheid tenaamstelling

Geraadpleegd op 01-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 06-06-2020.
Geldend van 06-06-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1a

Informatie geldend op 06-06-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-06-2020)

Opmerking

Door Stcrt. 2013/32739 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2014.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
06-06-2020 t/m 01-01-2019 Wijziging 25-05-2020 Stcrt. 2020, 28581 IENW/BSK-2020/90671 25-05-2020 Stcrt. 2020, 28581
31-08-2013 Nieuw 21-08-2013 Stcrt. 2013, 24049 IENM/BSK-2013/142656 19-06-2013 Stb. 2013, 333 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 1, onderdeel R van de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (modernisering wijze tennaamstelling kentekenbewijzen enz.)(Stb. 2013/333) in werking treedt.1)
Naar boven