Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen

Geraadpleegd op 30-11-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2011.
Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-07-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen
    Artikel: 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2011)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
23-11-1994 Nieuwe-regeling 13-10-1994 Stb. 1994, 800 23316 13-10-1994 Stb. 1994, 800

Annuleren

Naar boven