Vergoedingenregeling reiskosten rijksgecommitteerde

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 16-10-1994 t/m 31-12-2019

Vergoedingenregeling reiskosten rijksgecommitteerde

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 16 van het Reisbesluit binnenland;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

  • 2 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt niet toegekend voor zover uit anderen hoofde reeds in enigerlei vorm een vergoeding wordt genoten dan wel indien geen daadwerkelijke reiskosten zijn gemaakt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling reiskosten rijksgecommitteerde.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 oktober 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven