Vaststelling tarief beveiligingsheffing 1995

Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Vaststelling tarief beveiligingsheffing

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 37j, eerste en vierde lid, van de Luchtvaartwet:

Besluit:

Artikel 1

Het tarief van de beveiligingsheffing bedraagt voor 1995 zes gulden vijftig per passagier.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1995 en wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 30 september 1994

De

Minister

van Justitie,
Namens de

Minister

, het

hoofd van de afdeling Planning en Control

,

A.M. van der Meer

Terug naar begin van de pagina