Reisregeling buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 22-07-2009 t/m 31-08-2009

Reisregeling buitenland

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op het Reisbesluit buitenland;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de toepassing van deze regeling van overeenkomstig toepassing.

Artikel 2. Eigen motorvoertuig voor reisgedeelte binnen Nederland

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig als bedoeld in artikel 7, onderdeel b, van het besluit bedraagt € 0,09 per afgelegde kilometer. Deze vergoeding wordt verhoogd met € 0,09 per afgelegde kilometer voor iedere in het kader van de dienstreis meereizende betrokkene, tot een maximum van € 0,37 per afgelegde kilometer.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De toepassing van het eerste lid geschiedt per kalenderjaar.

 • 3 Bij tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking in de loop van een kalenderjaar dient de na toepassing van het eerste lid eventueel verschuldigde loonheffing te worden ingehouden uiterlijk in de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin de dienstbetrekking eindigt.

 • 4 Bij de toepassing van het eerste en tweede lid worden de vergoedingen, genoemd in de artikelen 2, 3 en 4, toegekend als voorschot.

 • 5 Na afloop van het desbetreffende kalenderjaar worden de in het vierde lid bedoelde vergoedingen definitief vastgesteld.

 • 6 Voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig deel van de in het desbetreffende kalenderjaar uitbetaalde vergoedingen dient te worden uitgegaan van alle daadwerkelijk afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de overeenkomstig de artikelen 12 en 13 van de Verplaatsingskostenregeling 1989 berekende woon-werkverkeerkilometers waarvoor een tegemoetkoming is toegekend.

Artikel 3. Verblijfkosten

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Voor de berekening van de vergoeding voor verblijfkosten als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het besluit wordt uitgegaan van de in de bijlage I bij deze regeling opgenomen tarieflijst voor de verschillende gebieden waarin wordt gereisd, met dien verstande dat:

  • a. voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van een dienstreis van vier uur of langer dat aansluit op een reis of reisgedeelte per vliegtuig of boot, artikel 5 van de Reisregeling binnenland overeenkomstig wordt toegepast;

  • b. indien bij reizen, anders dan bij reizen per vliegtuig of boot, tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor logies behoeven te worden gemaakt, deze gedeelten kunnen worden gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte in welk geval het daarvoor alsdan geldende tarief kan worden toegepast.

 • 2 De vergoeding voor verblijfkosten bestaat uit:

  • a. een vergoeding voor kleine uitgaven (urencomponent) ter grootte van 1,5 procent van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;

  • b. een vergoeding van de werkelijk gemaakte logieskosten (logiescomponent) tot maximaal per overnachting het daarvoor opgenomen bedrag in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, met dien verstande dat indien niet een bewijsstuk kan worden overgelegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid een bedrag wordt vergoed van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;

  • c. een ontbijtvergoeding ter grootte van 12 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • d. een lunchvergoeding (lunchcomponent) ter grootte van 20 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor iedere periode van 12.00 uur tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • e. een dinervergoeding (dinercomponent) ter grootte van 32 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid, bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 18.00 tot 21.00 uur die binnen de dienstreis valt.

 • 3 De aanspraak op de in het tweede lid onder c, d en e bedoelde vergoedingen bestaat slechts voor zover voor het verkrijgen van een ontbijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid.

 • 4 Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de vergoedingen genoemd in het tweede lid, onder b en c.

 • 5 Dit artikel geldt niet ten aanzien van verblijfkosten waarvoor onder toepassing van artikel 4 in vergoeding wordt voorzien.

Artikel 4. Verblijfkosten bij langdurig verblijf in het buitenland

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Indien de betrokkene een dienstreis maakt van langer dan zestig dagen vanwege het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in of vanuit één bepaalde plaats buiten Nederland bestaat de vergoeding voor verblijfkosten die verband houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving van die plaats in ieder geval met ingang van de eenenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag aanleiding is, uit:

Artikel 5. Garderobekosten

[Vervallen per 01-01-2020]

De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 12 van het besluit bedraagt de helft van de naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van kleding en uitrusting. Per kalenderjaar kan de tegemoetkoming voor aangeschafte kleding en uitrusting maximaal € 453,78 bedragen, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude.

Een aantal van deze gebieden wordt in de bij deze regeling gevoegde bijlage II genoemd.

Artikel 6. Kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage

[Vervallen per 01-01-2020]

De maximumvergoeding van kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het besluit bedraagt € 2.268,90 per dienstreis.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling, die met de toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 oktober 1994.

's-Gravenhage, 12 september 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

Directeur-generaal Management en Personeelsbesleid

,

H.A.P.M. Pont

Bijlage I. behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Reisregeling buitenland

[Vervallen per 01-01-2020]

Tarieflijst logies- en overige kosten bij dienstreizen buitenland

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten in euro

Bedrag overige kosten in euro

Afghanistan

   

Kabul

138

60

Overige

59

35

     

Albanië

   

Tirana

204

84

Overige

116

37

     

Algerije

   

Algiers

169

117

Overige

125

57

     

Amerikaans Samoa

67

33

     

Angola

   

Luanda

222

125

Overige

138

56

     

Anguilla

260

148

     

Antigua

135

90

     

Argentinië

   

Buenos Aires

139

89

Overige

123

65

     

Armenië

   

Jerevan

94

62

Overige

62

41

     

Aruba

150

76

     

Australië

   

Melbourne

109

110

Canberra

109

110

Sydney

109

110

Overige

121

80

     

Azerbajdzjan

   

Bakoe

214

101

Overige

45

39

     

Bahamas

157

76

     

Bahrain

149

80

     

Bangladesh

   

Dhaka

136

71

Overige

58

20

     

Barbados

137

73

     

Belarus

   

Minsk

205

81

Overige

160

36

     

België

151

107

     

Belize

114

47

     

Benin

   

Cotonou

124

70

Overige

49

30

     

Bermuda

107

42

     

Bhutan

   

Thimpu

153

90

Overige

48

22

     

Bolivia

   

La Paz

95

38

Overige

74

35

     

Bosnië-Hercegovina

   

Sarajevo

91

43

Banja Luka

75

41

Mostar

118

61

Neum

67

32

Travnik

64

32

Zenica

86

60

Overige

50

27

     

Botswana

   

Gaberone

100

37

Overige

216

53

     

Brazilië

   

Brasilia

130

55

Rio de Janeiro

180

55

Sao Paulo

147

55

Overige

192

40

     

Brunei

   

Bandar Seri Begawan

108

66

Overige

144

62

     

Bulgarije

   

Sofia

185

63

Bourgas

57

33

Pleven

57

33

Plovdiv

76

38

Roese

57

33

Varna

76

38

Veliko Tarnavo

57

33

Overige

31

24

     

Burkina Faso

   

Ouagadougou

119

94

Overige

60

34

     

Burundi

   

Bujumbura

104

51

Overige

21

17

     

Cambodja

   

Phnom-Penh

99

51

Overige

133

41

     

Canada

   

Ottawa

118

89

Banff

153

79

Calgary

153

79

Edmonson

153

79

Halifax

107

81

Montreal

124

93

Toronto

192

93

Vancouver

145

114

Overige

87

61

     

Canarische Eilanden

80

56

     

Caymaneilanden

229

76

     

Centraal Afrikaanse Republiek

   

Bangui

56

54

Overige

30

22

     

Chili

   

Santiago

74

60

Overige

72

48

     

China

   

Peking

85

75

Hong Kong

223

101

Macao

104

64

Overige

155

56

     

Colombia

   

Bogotá

119

49

Overige

131

30

     

Comoren

   

Moroni

75

48

Overige

55

39

     

Cookeilanden

   

Rarotonga

170

44

Overige

77

27

     

Costa Rica

   

San José

111

65

Overige

91

34

     

Cuba

   

Havana

95

56

Overige

76

36

     

Cyprus

   

Nicosia

142

110

Overige

75

56

     

Denemarken

228

99

     

Djibouti

   

Djibouti

190

103

Overige

45

43

     

Dominica

88

78

     

Dominicaanse Republiek

   

Santo Domingo

88

54

Overige

114

36

     

Duitsland

   

Berlijn

137

84

Bonn

132

77

Frankfurt

145

86

Hamburg

126

111

München

145

86

Overige

88

40

     

Ecuador

   

Quito

80

70

Overige

89

50

     

Egypte

   

Caïro

117

78

Overige

113

47

     

El Salvador

   

San Salvador

97

65

Overige

37

35

     

Equatoriaal Guinea

   

Malabo

142

61

Overige

112

56

     

Eritrea

   

Asmara

140

62

Overige

22

31

     

Estland

   

Tallinn

106

90

Parnu

75

78

Overige

71

68

     

Ethiopië

   

Addis Abeba

144

81

Overige

54

15

     

Fiji

   

Suva

107

83

Overige

175

45

     

Filipijnen

   

Manila

95

69

Overige

103

24

     

Finland

   

Helsinki

154

55

Overige

112

56

     

Frankrijk

   

Parijs

142

95

Overige

109

89

     

Frans Guyana

   

Cayenne

70

67

Overige

43

46

     

Frans Polynesië

122

66

     

Gabon

   

Libreville

103

91

Overige

137

56

     

Gambia

   

Banjul

113

64

Overige

22

18

     

Georgië

   

Tiflis

166

98

Bakuriani

52

32

Batumi

55

43

Borjomi

67

9

Gudauri

73

45

Poti

47

37

Overige

31

20

     

Ghana

   

Accra

136

59

Overige

157

31

     

Gibraltar

50

44

     

Grenada

157

106

Griekenland

   

Athene

175

90

Overige

98

68

     

Groenland

157

65

     

Groot-Brittannië

   

Londen

151

85

Overige

160

93

     

Guadeloupe

69

71

     

Guam

113

49

     

Guatemala

   

De stad Guatemala

83

65

Overige

125

50

     

Guinee

   

Conakry

74

80

Overige

26

32

     

Guinee-Bissau

   

Bissau

119

62

Overige

52

42

     

Guyana

   

Georgetown

188

78

Overige

115

31

     

Haïti

   

Port-au-Prince

111

87

Overige

67

26

     

Honduras

   

Tegucigalpa

70

47

San Pedro Sula

83

51

Overige

95

38

     

Hongarije

156

80

     

Ierland

134

82

     

India

   

New Delhi

213

105

Overige

284

52

     

Indonesië

   

Jakarta

80

45

Overige

96

31

     

Irak

   

Bagdad

55

37

Overige

36

37

     

Iran

   

Teheran

119

49

Overige

82

52

     

Israël

   

Tel Aviv

174

94

Haifa

168

99

Herzliya

157

92

Jeruzalem

170

118

Tiberias

118

72

Overige

101

53

     

Italië

   

Rome

149

99

Florence

125

130

Milaan en Porto Ercole

129

134

Triëst

91

121

Turijn

116

99

Venetië

206

102

Overige

89

93

     

Ivoorkust

   

Abidjan

147

94

Overige

54

54

     

Jamaica

   

Kingston

110

54

Overige

121

64

     

Japan

   

Tokio

156

138

Fukuoka

98

102

Kobe

125

81

Kyoto

123

128

Nagoya

103

103

Osaka

125

111

Yokohama

154

116

Overige

89

82

     

Jemen

   

Sana'a

88

59

Overige

86

33

     

Jordanië

   

Amman

150

74

Overige

170

87

     

Kaapverdië

   

Praia

105

105

Overige

105

82

     

Kameroen

   

Yaoundé

124

73

Douala

124

73

Overige

36

33

Kazachstan

   

Astana

244

122

Alma Ata

268

114

Overige

252

46

     

Kenia

   

Nairobi

191

79

Overige

199

51

     

Kiribati

   

Kiritimati (=Christmas)

91

63

Overige eilanden

48

21

     

Kongo

   

Brazzaville

119

101

Overige

80

40

     

Kongo, Democratische Republiek

   

Kinshasa

144

85

Overige

112

45

     

Korea, Democratische Republiek (N-Korea)

   

Pyongyang

91

54

Overige

65

33

     

Korea, Republiek (Z-Korea)

   

Seoul

135

95

Overige

148

73

     

Kroatië

   

Zagreb

149

155

Dubrovnik

150

102

Split

110

50

Overige

74

58

     

Kuweit

   

Kuwait-stad

229

90

     

Kyrgyzstan

   

Bishkek

137

137

Overige

31

17

     

Laos

   

Vientiane

85

38

Overige

57

18

     

Lesotho

   

Maseru

64

31

Overige

62

31

     

Letland

   

Riga

124

83

Overige

84

61

     

Libanon

   

Beiroet

101

73

Overige

101

41

     

Liberia

   

Monrovia

97

79

Overige

21

23

     

Libië

   

Tripoli

203

73

Overige

61

52

     

Litouwen

   

Vilnius

110

76

Overige

81

50

     

Luxemburg

151

107

     

Maagdeneilanden (Brits)

186

83

     

Maagdeneilanden (VS)

169

85

     

Macedonië

   

Skopje

170

52

Mavrovo

93

33

Ohrid

47

27

Overige

44

22

     

Madagascar

   

Antanarivo

124

76

Overige

106

35

     

Malawi

   

Lilongwe

94

60

Overige

142

66

     

Maladiven

   

Malé

77

33

Overige

207

64

     

Maleisië

   

Kuala Lumpur

82

50

Overige

79

40

     

Mali

   

Bamako

129

110

Overige

61

63

     

Malta

121

84

     

Mariana-eilanden (= Noordelijke Mariana-eilanden)

   

Saipan

98

60

Overige

12

7

     

Marokko

   

Rabat

131

95

Overige

179

73

     

Marshalleilanden

   

Majuro

105

50

Overige

99

58

     

Martinique

70

76

     

Mauretanië

   

Nouakchott

100

62

Overige

38

22

     

Mauritius

   

Port Louis

132

70

Overige

51

31

     

Mexico

   

Mexico-Stad

132

103

Overige

195

82

     

Micronesië

   

Truk

93

52

Overige

169

54

     

Moldavië

   

Chisinau

137

71

Overige

40

23

     

Monaco

150

92

     

Mongolië

   

Ulan Bator

75

44

Overige

34

25

     

Montenegro

   

Podgorica

103

51

Bar

90

44

Budva

117

63

Hergec Novi

90

44

Kotor

90

44

Kolasin

102

46

Overige

50

33

     

Montserrat

73

65

     

Mozambique

   

Maputo

71

63

Overige

71

41

     

Myanmar (Burma)

   

Yangon (=Rangoon)

41

27

Overige

53

19

     

Namibië

   

Windhoek

153

49

Overige

108

27

     

Nauru

95

61

     

Nederlandse Antillen

207

82

     

Nepal

   

Kathmandu

59

35

Overige

79

24

     

Nicaragua

   

Managua

79

44

Overige

36

26

     

Nieuw-Caledonië

88

81

     

Nieuw-Guinea

   

Port Moresby

119

59

Overige

101

35

     

Nieuw-Zeeland

   

Wellington

98

67

Auckland

98

67

Christchurch

98

67

Overige

76

57

     

Niger

   

Niamey

120

57

Overige

56

32

     

Nigeria

   

Abuja

142

78

Lagos

199

94

Overige

236

53

     

Niue

100

36

     

Noorwegen

137

65

     

Oeganda

   

Kampala

185

60

Overige

121

25

     

Oekraïne

   

Kyjiv (= Kiew)

260

112

Overige

127

53

     

Oezbekistan

   

Tasjkent

94

80

Overige

83

18

     

Oman

   

Muscat

216

112

Overige

222

87

     

Oostenrijk

104

112

     

Oost-Timor

   

Dili

117

40

Overige

61

23

     

Pakistan

   

Islamabad

134

37

Karachi

103

33

Overige

107

25

     

Palau

   

Koror

119

79

Overige

12

7

     

Panama

   

Panamá

110

65

Overige

125

39

     

Papoea Nieuw-Guinea

   

(Zie Nieuw-Guinea)

   
     

Paraguay

   

Asunción

94

51

Overige

37

21

     

Peru

   

Lima

100

77

Overige

118

43

     

Polen

   

Warschau

174

116

Gdansk

174

116

Krakau

174

116

Poznan

174

116

Wroclaw

174

116

Overige

88

43

     

Portugal

131

102

     

Puerto Rico

252

97

     

Qatar

   

Doha

264

149

     

Reunión

74

66

     

Roemenië

   

Boekarest

191

86

Overige

142

55

     

Russische Federatie

   

Moskou

263

142

Basjkortostan

107

48

Kamchatka

79

43

Kemorovo

114

76

Perm

114

76

Nizjni Novgorod

144

46

Rostov

135

67

Sacha

105

47

Saratov

114

76

Sotsji

129

39

St.Petersburg

313

162

Vladivostok

129

67

Overige

69

31

     

Rwanda

   

Kigali

140

50

Overige

84

26

     

Samoa

   

Apia

125

33

Overige

122

34

     

Sao Tomé en Príncipe

   

Sao Tomé

106

48

Principe

76

46

Overige

40

32

     

Saudi Arabië

   

Ar Riaad (=Riyadh)

99

81

Overige

97

61

     

Senegal

   

Dakar

101

67

Overige

100

42

     

Servië

   

Belgrado

174

98

Pristina

104

64

Overige

54

36

     

Seychellen

174

82

     

Sierra Leone

   

Freetown

114

79

Overige

25

21

     

Singapore

174

107

     

Slovenië

   

Ljubljana

237

61

Bled

176

80

Portoroz

135

61

Overige

81

34

     

Slowakije

   

Bratislava

162

52

Overige

77

42

     

Solomoneilanden

   

Honiara

77

56

Overige

66

34

     

Somalië

   

Mogadishu

40

19

Overige

31

14

     

Spanje

   

Madrid

147

106

Barcelona

155

74

València

112

66

Overige

101

59

     

Sri Lanka

   

Colombo

75

34

Overige

98

13

     

St.Kitts/Nevis

121

84

     

St.Lucia

114

82

     

St.Vincent/Grenada

141

105

     

Sudan

   

Khartoum

184

87

Overige

205

44

     

Suriname

96

43

     

Swaziland

   

Mbabane

75

33

Overige

246

40

     

Syrië

   

Damascus

133

96

Overige

106

58

     

Tadzjikistan

   

Dushanbe

78

39

Overige

24

18

     

Tahiti

97

52

     

Taiwan

143

88

     

Tanzania

   

Dar es Salaam

124

54

Overige

124

32

     

Thailand

   

Bangkok

158

75

Overige

136

37

     

Togo

   

Lomé

82

72

Overige

34

27

     

Tokelau

46

37

     

Tonga

   

Vava’u

90

85

Overige

90

49

     

Trinidad & Tobago

   

Trinidad

154

83

Tobago

141

88

     

Tsjaad

   

N’djamena

179

71

Overige

45

32

     

Tsjechië

   

Praag

183

87

Brno

165

78

Cesky Krumlov

152

57

Hradec Kralové

82

31

Karlovy Vary

122

72

Olomouc

112

40

Ostrava

151

57

Plzeñ

75

37

Overige

53

30

     

Tunesië

   

Tunis

66

59

Overige

43

45

     

Turkmenistan

51

86

     

Turks en Caicoseilanden

   

Grand Turk

119

51

Providenciales

181

101

     

Turkije

   

Ankara

76

53

Antalya

77

49

Bursa

107

58

Istanbul

105

64

Izmir

98

57

Zuidoostelijk Anatolia

93

50

Overige

61

42

     

Tuvalu

   

Funafuti

87

39

Overige

19

50

     

Uruguay

   

Montevideo

96

65

Colonia

97

46

Punta del Este

130

75

Salto

89

46

Overige

55

50

     

Vanuatu

   

Port Villa

130

107

Overige

97

43

     

Venezuela

   

Caracas

162

100

Overige

159

70

     

Verenigd Koninkrijk

   

(zie Groot-Brittannië)

   
     

Verenigde Arabische Emiraten

   

Abu Dhabi

188

82

Overige

214

85

     

Verenigde Staten van Amerika

   

Washington D.C.

175

91

Boston

199

78

Chicago

162

67

Honolulu

152

63

Los Angeles

153

66

Miami

148

61

New York

372

108

Philadelphia

197

74

San Francisco

206

60

Overige

145

57

     

Vietnam

   

Hanoi

90

44

Overige

101

29

     

Wallis en Futuna

80

71

     

Westbank en Gazastrook

   

Gazastrook

83

49

Jericho

95

54

Westbank overige

54

46

     

IJsland

85

39

     

Zambia

   

Lusaka

170

92

Overige

132

50

     

Zimbabwe

   

Harare

98

73

Overige

141

81

     

Zuid Afrika

   

Pretoria

78

42

Durban

89

46

Johannesburg

153

60

Kaapstad

115

50

Oost Londen

79

39

Port Elizabeth

87

43

Rustenburg

203

73

Ulindi

62

38

Overige

47

34

     

Zweden

   

Stockholm

189

55

Gothenburg

189

51

Malmö

189

55

Overige

149

51

     

Zwitserland

154

121

Bijlage II. Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

[Vervallen per 01-01-2020]

I. Gebieden met polaire koude in de winter

[Vervallen per 01-01-2020]

 • Canada: Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

 • China: Peking

 • Finland: Helsinki

 • Groenland: Nuuk

 • IJsland: Reykjavik

 • Korea, Republiek (Zuid-Korea): Seoel

 • Noord- en Zuidpool

 • Noorwegen: Oslo

 • Oekraïne: Kiew

 • Polen: Warschau

 • Russische Federatie: Moskou, St. Petersburg

 • Verenigd Koninkrijk: Falklandeilanden

 • Verenigde Staten: Chicago

 • Zweden: Stockholm

II. Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

[Vervallen per 01-01-2020]

 • Angola: Luanda

 • Bahama's: Nassau

 • Bangladesh: Chittagong, Dakha

 • Barbados: Bridgetown

 • Belize: Belmopan

 • Benin: Cotonou

 • Bolivia: Santa Cruz

 • Brazilië: Rio de Janeiro, Sao Paulo

 • Burkina Faso: Ouagadougou

 • Burundi: Bujumbura

 • Cambodja: Phnom Penh

 • Colombia: Barranquilla

 • Costa Rica: San José

 • Cuba: Havanna

 • Djibouti: Djibouti

 • Dominicaanse Republiek: Santo Domingo

 • El Salvador: San Salvador

 • Equador: Guayaquil

 • Filipijnen: Manila

 • Frans Guyana: Cayenne

 • Gabon: Libreville

 • Ghana: Accra

 • Guatemala: de stad Guatemala

 • Guyana: Georgetown

 • Haïti: Port-au-Prince

 • Honduras: Tegucigalpa

 • Hongkong: Hongkong

 • India: Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

 • Indonesië: Jakarta

 • Irak: Bagdad

 • Ivoorkust: Abidjan

 • Jamaica: Kingston

 • Kameroen: Douala, Yaoundé

 • Kenia: Mombasa, Nairobi

 • Koeweit: Koeweit

 • Laos: Vientiane

 • Liberia: Monrovia

 • Madagascar: Antanarivo

 • Maleisië: Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

 • Mali: Bamako

 • Martinique: Fort-de-France

 • Mexico: Acapulco

 • Mozambique: Maputo

 • Myanmar (Burma): Rangoon

 • Nederlandse Antillen: Willemstad

 • Nicaragua: Managua

 • Nigeria: Lagos

 • Oeganda: Kampala

 • Oman: Muscat

 • Pakistan: Karachi

 • Panama: Panamá

 • Paraquay: Asunción

 • Puerto Rico: San Juan

 • Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)

 • Senegal: Dakar

 • Sierra Leone: Freetown

 • Singapore: Singapore

 • Somalië: Mogadishu

 • Sri Lanka: Colombo

 • Sudan: Khartoem

 • Suriname: Paramaribo

 • Tanzania: Dar es Salaam

 • Thailand: Bangkok

 • Trinidad: Piarco, Port of Spain

 • Venezuela: Caracas

 • Verenigde Arabische Emiraten: Abu Dhabi, Dubai

 • Verenigde Staten: Hawaii, Miami

 • Viëtnam: Ho Chi Minhstad

 • Zaïre: Kinshasa

 • Zambia: Lusaka

III. Gebieden met tropische warmte in de maanden mei tot en met september

[Vervallen per 01-01-2020]

 • Algerije: Algiers

 • Egypte: Cairo

 • Libanon: Beiroet

 • Libië: Tripoli

 • Tunesië: Tunis

IV. Gebieden met tropische warmte in de maanden september tot en met maart

[Vervallen per 01-01-2020]

 • Argentinië: Buenos Aires

 • Peru: Lima

 • Uruguay: Montevideo

 • Zuid Afrika: Kaapstad

Terug naar begin van de pagina