Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Aanwijzingen voor de regelgeving
    Artikel: 8.20
  2. Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen
    Artikel: 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2023 t/m 10-10-2010 Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 548 33776 02-11-2022 Stb. 2022, 458
10-10-2010 Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 339 32186 30-09-2010 Stb. 2010, 388 Alg. 1, Inwtr. 2
20-08-1994 Nieuwe-regeling 07-07-1994 Stb. 1994, 542 21214 07-07-1994 Stb. 1994, 542

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is op het tweede lid een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
  2. Treedt in werking om 00:00 uur in Aruba, CuraƧao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.2)
Naar boven