Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-01-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 19

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Subsidiebesluit Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2005
    Artikel: 8

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2015 Wijziging 06-11-2013 Stb. 2013, 450 33554 13-12-2013 Stb. 2013, 564
01-01-2011 Vernummerd-wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 203 32205 23-12-2010 Stb. 2010, 886 Alg. 1
01-01-1998 Wijziging 20-06-1996 Stb. 1996, 334 24040 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Alg. 2
01-07-1994 Nieuwe-regeling 19-05-1994 Stb. 1994, 422 23540 17-06-1994 Stb. 1994, 472

Opmerkingen

  1. Voorheen art. 18.
    Abusievelijk is voor het derde lid (nieuw), een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. Door Stb. 2010/203 vernummerd tot artikel 20.2)
Naar boven