Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 19

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Subsidiebesluit Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2005
    Artikel: 8

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina