Wegenverkeerswet 1994

Geraadpleegd op 07-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 20b

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanwijzing bepaalde zelfbalancerende bromfietsen in verband met toelating tot het Nederlandse verkeer

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IIA

  1. Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2023
    Artikel 6

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36269
01-01-2011 Nieuw 30-09-2010 Stb. 2010, 744 32225 16-12-2010 Stb. 2010, 865
Naar boven