Wegenverkeerswet 1994

Geraadpleegd op 17-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 19-10-2021.
Geldend van 19-10-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 36

Informatie geldend op 19-10-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing ambtenaren belast met opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 1
 2. Besluit bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen
  Artikelen: 1, 5
 3. Besluit geluidproduktie sportmotoren
  Artikel: 1
 4. Besluit nadere omschrijving begrip autowrakken
  Artikel: 1
 5. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikel: 1210
 6. Gemeentewet
  Artikel: 235
 7. Inkwartieringsbesluit
  Artikel: 72
 8. Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 38a
 9. Kentekenreglement
  Artikel: 1a
 10. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A
  Artikel: 1
 11. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM
  Artikel: 1
 12. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B
  Artikel: 1
 13. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieƫn C1 en C
  Artikel: 1
 14. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieƫn D1 en D
  Artikel: 1
 15. Regeling kentekens en kentekenplaten
  Bijlage: bijlage
 16. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 20
 17. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 13a
 18. Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikelen: 5a, 23
 19. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 12
 20. Verkeersregeling Defensie
  Artikel: 23
 21. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 1, 37, 41, 149, 177
 22. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikelen: 1, 2
 23. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Bijlage: als bedoeld in artikel 2, eerste lid
 24. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (implementatie richtlijn 2014/45/EU alsmede invoering registratie- en kentekenplicht landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid)
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

 1. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikelen 19, 2
 2. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-10-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 22-12-2011 Stb. 2011, 640
01-08-2002 Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 250 27840 Stb. 2002, 376
01-01-1997 Wijziging 24-05-1996 Stb. 1996, 276 24496 24-05-1996 Stb. 1996, 276
Wijziging 17-11-1994 Stb. 1994, 858 23664 17-11-1994 Stb. 1994, 858
Wijziging 21-04-1994 Stb. 1994, 475 22030 21-04-1994 Stb. 1994, 475
01-07-1996 Wijziging 29-03-1996 Stb. 1996, 257 22961 19-06-1996 Stb. 1996, 325
01-01-1995 Wijziging 17-11-1994 Stb. 1994, 858 23664 15-12-1994 Stb. 1994, 919 Inwtr. 1
01-01-1995 Nieuwe-regeling 21-04-1994 Stb. 1994, 475 22030 15-12-1994 Stb. 1994, 919
Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693

Opmerkingen

 1. Treedt voor wat betreft aanhangwagens die na 31 augustus 2002 in het verkeer zijn gebracht in werking bij Stb. 2002/442 op 1 september 2002.
  Treedt voor wat betreft aanhangwagens die voor 1 september 2002 in het verkeer zijn gebracht in werking bij Stb. 2002/442 op 1 september 2003.1)
Naar boven