Wegenverkeerswet 1994

Geraadpleegd op 18-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 19-10-2021.
Geldend van 19-10-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 27

Informatie geldend op 19-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling voertuigen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders markttoezicht Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 2, 3
 2. Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2021
  Artikel: 1
 3. Regeling voertuigen
  Artikelen: 3.12.1, 1.1b
 4. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 158a, 169a, 174b, 174c

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen 1, 100, 51a, 60, 99
 2. Regeling voertuigen
  Hoofdstuk 3
 3. Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2021
  Artikel 6

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-10-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 12-02-2020
samen met
08-07-2020
Stb. 2020, 172
samen met
Stb. 2020, 293
34986
samen met
35427
Alg. 1
Vervallen 29-12-2008 Stb. 2009, 38 31562
01-09-2020 Wijziging 08-07-2020 Stb. 2020, 293 35427 08-07-2020 Stb. 2020, 293
01-01-1995 Wijziging 17-11-1994 Stb. 1994, 858 23664 15-12-1994 Stb. 1994, 919
01-01-1995 Nieuwe-regeling 21-04-1994 Stb. 1994, 475 22030 15-12-1994 Stb. 1994, 919

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2020/293.1)
Naar boven