Wegenverkeerswet 1994

Geraadpleegd op 02-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 19-10-2021.
Geldend van 19-10-2021 t/m 19-05-2022

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 5a

Informatie geldend op 19-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen, gevaarlijk verkeersgedrag en verlaten plaats ongeval

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  1. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
    Artikel 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-10-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Nieuw 06-11-2019 Stb. 2019, 413 35086 25-11-2019 Stb. 2019, 442

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven