Wegenverkeerswet 1994

Geldend van 01-08-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 36

Informatie geldend op 01-08-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing ambtenaren belast met opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 1
 2. Besluit bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen
  Artikelen: 1, 5
 3. Besluit geluidproduktie sportmotoren
  Artikel: 1
 4. Besluit nadere omschrijving begrip autowrakken
  Artikel: 1
 5. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikel: 1210
 6. Gemeentewet
  Artikel: 235
 7. Inkwartieringsbesluit
  Artikel: 72
 8. Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 38a
 9. Kentekenreglement
  Artikel: 1a
 10. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A
  Artikel: 1
 11. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM
  Artikel: 1
 12. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B
  Artikel: 1
 13. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieƫn C1 en C
  Artikel: 1
 14. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieƫn D1 en D
  Artikel: 1
 15. Regeling kentekens en kentekenplaten
  Bijlage: bijlage
 16. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 20
 17. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 13a
 18. Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikelen: 5a, 23
 19. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 12
 20. Verkeersregeling Defensie
  Artikel: 23
 21. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 1, 37, 41, 149, 177
 22. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikelen: 1, 2
 23. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Bijlage: als bedoeld in artikel 2, eerste lid
 24. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (implementatie richtlijn 2014/45/EU alsmede invoering registratie- en kentekenplicht landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid)
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

 1. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikelen 19, 2
 2. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina