Wegenverkeerswet 1994

Geraadpleegd op 23-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 4ad

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IB

  1. Wegenverkeerswet 1994
    Artikel 158

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
30-06-2021 Wijziging 26-05-2021 Stb. 2021, 286 35664 25-06-2021 Stb. 2021, 306 Alg. 1
01-01-2013 Nieuw 13-09-2012 Stb. 2012, 442 33250 27-11-2012 Stb. 2012, 619

Opmerkingen

  1. Artikel XIV van Stb. 2021/286 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven