Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 31-12-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 36a

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

Door Stb. 2007/174 is de citeertitel gewijzigd per 1 juni 2007 (Stb. 2007/172).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2022 Wijziging 26-01-2021 Stb. 2021, 46 13-05-2022 Stb. 2022, 194
01-07-2020 Wijziging 11-05-2020 Stb. 2020, 144 11-05-2020 Stb. 2020, 144
01-07-2018 Wijziging 03-05-2018 Stb. 2018, 157 22-05-2018 Stb. 2018, 143
01-01-2013 Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 458 04-10-2012 Stb. 2012, 458
01-06-2007 Nieuw 07-05-2007 Stb. 2007, 174 07-05-2007 Stb. 2007, 172 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten in werking treedt.1)

Annuleren

Naar boven