Aanwijzing overige luchtvaartterreinen waarop Koninklijke marechaussee politietaak uitvoert

Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie (nrs. 430241/594/GBJD, EA 94/U894 en CWW 85/008), houdende aanwijziging van de overige luchtterrein waarop de Koninklijke marechaussee de politietaak uitvoert

De Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 6 van de Politiewet 1993;

Besluiten:

Artikel 1

De Koninklijke marechaussee voert de politietaak uit op de volgende luchtvaartterreinen:

  • a. Rotterdam, Eelde en Maastricht;

  • b. Eindhoven en Twente, voor zover het de burgerluchtvaart betreft.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Deze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad.

's-Gravenhage, 29 maart 1994

De

Minister

van Justitie, a.i.

E. van Thijn

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

De

Minister

van Defensie,

A.L. ter Beek

Naar boven