Aanwijzing overige luchtvaartterreinen waarop Koninklijke marechaussee politietaak uitvoert

Geldend van 14-04-1994 t/m 31-12-2012

Regeling van de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie (nrs. 430241/594/GBJD, EA 94/U894 en CWW 85/008), houdende aanwijziging van de overige luchtterrein waarop de Koninklijke marechaussee de politietaak uitvoert

De Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 6 van de Politiewet 1993;

Besluiten:

Artikel 1

De Koninklijke marechaussee voert de politietaak uit op de volgende luchtvaartterreinen:

  • a. Rotterdam, Eelde en Maastricht;

  • b. Eindhoven en Twente, voor zover het de burgerluchtvaart betreft.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Deze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad.

's-Gravenhage, 29 maart 1994

De

Minister

van Justitie, a.i.

E. van Thijn

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

De

Minister

van Defensie,

A.L. ter Beek

Terug naar begin van de pagina