Wet beëdiging van de regent

Geraadpleegd op 06-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 14-05-1994.
Geldend van 14-05-1994 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 14-05-1994

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 14-05-1994)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
14-05-1994 Nieuwe-regeling 25-03-1994 Stb. 1994, 250 R1374 25-03-1994 Stb. 1994, 250
Naar boven